Системата Вход/Изход

Системата Вход/Изход

 

На 20 ноември 2017 г. Европейския парламент одобри регламента за новата система Вход/Изход, както и регламента за изменение на Кодекса на шенгенските граници по отношение на системата. Идеята на новите правила е да улеснят граничните проверки на пътници от страни извън съюза с цел засилване на сигурността. Тази система регистрира всяка информация относно влизането, излизането  или отказа при влизане на лица от трети страни в границите на Шенгенската зона.

Системата Вход/Изход ще помогне да се намали забавянето, както и да се подобри качеството на граничните проверки, чрез автоматично изчисляване на разрешения престой на всеки пътник, за да се осигури систематично и надеждно идентифициране на лица превишили престоя си. Тази система ще спомогне за укрепване на вътрешната сигурност и помогне в борбата срещу тероризма, като позволи на правоприлагащите органи да имат достъп до историята на пътуванията.

Новата система ще регистрира информация за граждани от държави извън Европейския съюз като име, номер на личен документ, снимка и дата и място на влизане и излизане от зоната, както и биометрична информация (четири пръстови отпечатъка и сканирано изображение на лицето). Тя ще обхваща както пътниците с визи, и тези без визи. Системата ще следи дали се спазват правилата за кратък, 90-дневен, и дълъг – 180-дневен престой. Тя ще замени ръчния преглед на паспорти и удрянето на печати, ще ускори граничните проверки и ще локализира случаи на нарушения на престоя и документни измами.

Проектът за регламент предвижда също така оперативна съвместимост между системата Вход/Изход и  визовата информационна система (ВИС) за гражданите на трети страни, за които се изисква виза за преминаване през външната граница на ЕС. Това ще гарантира бързина и ефикасност при граничните проверки.

Системата Вход/Изход се състои от централна база данни, в която се съхранява информацията, свързана с национални унифицирани интерфейси. Данните, свързани с граждани на трети държави, ще се съхраняват за целите на управлението на границите. Периодът за съхранение на информацията ще е пет години за лица, които надвишават престоя си и три години за други лица.

Информацията, съхранявана в системата Вход/Изход, ще бъде достъпна за лицата компетентни да проверяват дали гражданинът на трета страна отговаря на условията за влизане или престой. Тези лица могат да бъдат граничните власти, визовите органи и органите в държавите-членки.

Системата  Вход/Изход и борбата срещу измамите с идентичност

Механизмът на системата е сложен и амбициозен, тъй като ще направи пресичането на границите по-бързо, като същевременно ще направи проверките и контрола по-стабилни.

Процедурите за приемане на гражданите на трети страни в Европа ще бъдат подобрени, благодарение на eGates и самообслужващите се павилиони.

По отношение на миграционните политики и предотвратяването на злоумишлени действия, вече ще бъде възможно незабавно да се идентифицират хора, които не спазват условията за влизане и властите да имат достъп до историята на пътуванията им.

Системата Вход/Изход ще бъде мощен инструмент в борбата срещу измамите с идентичност, особено в шенгенското пространство, тъй като всеки посетител ще бъде записан при пристигането си.

Във връзка с новия регламент за системата Вход/Изход, фирма SSARM предлага решения, които са съвместими с новите изисквания, като:

  • Биометрия
  • Identity Matching
  • Решения за автоматизация за граничния контрол

Очаквайте повече информация за предлаганите от нас решения скоро.