fbpx
Dell Power Edge - SSARM като партньор на Dell

Интелигентна колаборация.
Безкрайна иновация.

Технологии и решения, които ви помагат да прилагате нововъведения, да се адаптирате и да се развивате

Dell Technologies е единственият производител на сървъри, предлагащ решение за интегритет на хардуера посредством криптографска верификация,  динамично заключване на системата и устойчива защита на фърмуера и зареждане за цялото портфолио от продукти. Водени от добре утвърдения Silicon Root of Trust, ние осигуряваме защита, която започва от дизайна и продължава през веригата от доставчици и целия жизнен цикъл на продукта.

Адаптивни изчислителни мощности

Автономна изчислителна инфраструктура

Проактивна устойчивост

Скалируема система за съхранение на данни за модерна инфраструктура, изцяло базирана на флаш технология

PowerStore all-flash масивите са уникално адаптивна инфраструктурна платформа, която допълва и разширява направените инвестиции. Комбинирайки предимствата на най-модерния хардуер за съхранение на данни с гъвкавостта и простотата на съвременния софтуерен дизайн, PowerStore ви дава безпрецедентна свобода да развивате своите ИТ в крак с бързо променящия се свят.

Дизайн, ориентиран към данните

Интелигентна автоматизация

Адаптивна архитектура

Бъдещето на съхранението.

Великденски quiz

Power Edge
Power Store
Power Store Дискови системи

Благодарим Ви за отговорите във Великденския Quiz!

Натиснете Изпрати за да приключите участието си.
Ще се свържем с Вас, за да получите наградата си.