УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

Екипът ни се състои от висококвалифицирани професионалисти и млади специалисти.

Работим постоянно за повишаването на квалификацията на екипа си чрез вътрешни и външни обучения и покриване на необходимите сертификати, като развиваме и разширяваме структурата му в съответствие с поставените цели на компанията.

Николай Паунов

Управител
  • +359 2 474 43 03
  • office@ssarm.bg

Николай Димчев

Ръководител Отдел Продажби
  • +359 2 474 43 03
  • ndimchev@ssarm.bg

SYSTEMS, SOLUTIONS, ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT

Телефон: +359 2 474 43 03

Email адрес: office@ssarm.bg

Факс: +359 2 474 43 02

Адрес: гр. София, ул. Александър Малинов 87,
ет. 5, офис 14