fbpx

Внедряването на системата Вход/Изход вече започна на Летище София

Като част от Инициативата за интелигентни граници, Европейският Парламент реши да установи биометрична система за
влизане/излизане (EES) в и от ЕС. От 2022г. гражданите на трети държави (TCN) ще могат да се регистрират с четири пръстови отпечатъка и лицево разпознаване при влизане в Шенгенското пространство по суша, морски и въздушни граници.
Документите за самоличност като паспортите и личните карти са много повече от доказателство за самоличността на дадено лице. Биометричните данни на притежателя на документа, съхранявани в чипа, позволяват автоматизацията на един процес, какъвто е граничният контрол.
Заедно с нашите партньори от secunet внедряваме система,  която ще превърне контрола по границите в лесен и значително по-ефективен процес, който ще се изпълнява в рамките на няколко секунди. Easygate предлага най-висока сигурност и максимален комфорт на пътниците. Продуктът лесно се адаптира към  индивидуални изисквания и специфични цели, с неговата ненадмината надеждност печели доверието на клиенти от цяла Европа.


Как работи secunet easygate?
Когато паспортът е поставен на четеца чрез оптичната и електронна система се прави проверка на документа за самоличност. В същото време се изпраща запитване за проверка за кражба на документа и ако тя е завършила успешно, пътникът може да влезе в гейта. След влизането биометрична камера заснема лицето му и се извършва сравнение на изображението с това на паспорта. Ако всички биометрични данни съвпадат, пътникът има право да премине през границата. Със secunet easygate целият този процес отнема между 12-15 секунди. Граничните служители следят процеса на специално предназначени за това монитори и биха могли да се намесят, когато е необходимо. Те могат да използват резултатите от проверката, за да решат дали е нужна допълнителна полицейска проверка.
Преимуществата на easygate са:
– по-висока пропускателна способност на пътниците;
– високо ниво на сигурност;
– дизайн с ниска поддръжка за надежден експлоатационен живот;
– обстойна проверка на оптични документи, както и по-надеждно откриване на фалшиви такива;
– интелигентна сензорна технология;
– оптимизиран пътникопоток;
– интуитивен потребителски интерфейс (от предоставянето на документа, до напускането на гейта). Както знаем, опашките на гишетата за граничен контрол продължават да нарастват, тъй като броят на пътниците се увеличава, а това води до закъснение в процеса на влизане или излизане в и от страната. А проверката на пътниците от Третите страни е процес, който отнема много време поради количеството на данни, които трябва да бъдат събрани.Secunet easykiosk автоматизира най-отнемащите време етапи в проверката на пътниците на границата. Влизането и излизането от страната става по-ефективно, без да се засяга нивото на сигурността, а самият процес става по-удобен за пътниците и води до облекчаване на граничните полицаи, особено по време на пиковите часове.


Как работи secunet easykiosk?
Преди да премине през гишето за граничен контрол, пътникът сам регистрира необходимите данни на easykiosk. Този автоматизиран процес включва три стъпки:

  1. Прочитане и удостоверяване на паспорта – пътникът трябва да постави своя паспорт върху четеца за документи;
  2. Взимане на биометрични данни на пътника;
  3. Попълване на формуляр за влизане на сензорния екран (това замества формулярите на хартиен носител).

Secunet easykiosk може да бъде оптимално интегриран със secunet easygate.
Решенията secunet еаsykiosk и secunet easytower осигуряват ISO-съвместимо висококачествено заснемане на лицево изображение и/или снемане на пръстови отпечатъци.
Как работи secunet easytower?
Secunet easytower
гарантира бързо и висококачествено придобиване на лицево изображение благодарение на автоматизираните настройки за височина на камерата и дифузното осветяване. Автоматичното регулиране на височината на камерата и допълнителното осветяване, осигуряват качество на лицевото изображение, отговарящо на изискванията за ISO 19794-5:2011. По този начин всички изисквания за ЕЕS са изпълнени. Easytower се адаптира към различните кабини за граничен контрол. Благодарение на интуитивното си ръководство easytower може да се използва лесно както от пътниците, така и от граните полицаи.


Внедряването на eGate вече започна на летище София, след това продължава на летищата Бургас и Варна. Според очакванията на SSARM и secunet, целият проект ще бъде завършен преди края на лятото на 2021г.