Услуги

Предоставяме широк спектър от инфраструктурни ИТ решения и услуги, разчитайки на опита на екипа си, нашите партньори, както и на широка мрежа от доверени и сертифицирани консултанти, инженери и проектни мениджъри.
Постоянно обучаваме и развиваме нашите специалисти, като същевременно разширяваме партньорската си мрежа и надграждаме своите компетенции.

Data center infrastructure

Центровете за съхранение на информацията са сърцето на всяка една корпоративна инфраструктура. Те са основата за предоставянето на услуги, както за самата организация, така и за крайните клиенти. Ние проектираме, изграждаме, оптимизираме и модернизираме Центрове за съхранение на информацията, избирайки и интегрирайки компоненти и решения от водещите IT доставчици с цел постигане на цялостни, гъвкави и надеждни решения.

Нашия фокус са предоставянето на решения и услуги за изграждане и управление на:

  • Системи за съхранение на данни;
  • Висок клас сървърни системи;
  • Виртуализация на сървърни системи;
  • Backup и архивиране;
  • Услуги, осигуряващи сигурност и съответствие с регулаторните изисквания.

Мрежова Инфраструктура

Проектираме, изграждаме, управляваме и поддържаме корпоративни мрежи. Разчитаме на партньорството си със Cisco Systems и на екипа си от опитни и сертифицирани специалисти.

Big Data

Интегрираме, съхраняваме, управляваме и защитаваме вашите данни и ги подготвяме за внедряване на Big Data Analytics решения. По този начин ще имате възможност да взимате по-бързи, по-точни и обосновани решения, базирани на събраната и анализирана информация. Това ще подобри представянето на вашата компания на пазара, ще повиши продуктивността, ще я направи по-гъвкава и адаптивна на промените.

Разработваме и  Big Data решения в областта на видео-наблюдението, съхраняването на видео изображения и последващ анализ.

Сигурност и защита

Съхраняването и работата с все по-големи обеми от информация с най-различен характер, работата от разстояние и използването на широк набор от мобилни устройства и различни приложения налагат задължителното въвеждане на решения за сигурност във всяка една организация. Регулаторните изисквания също играят своята роля при вземането на решение как да се защити информацията и бизнеса от външни атаки и посегателства.

Съвместно с нашите партньори, предлагаме пълен спектър от услуги и решения за сигурност:

  • Сигурност на данни – защита на данните, предотвратяване на тяхното изтичане и злоупотреба с тях;
  • Сигурност на инфраструктурата – широк набор от решения осигуряващи защитата на корпоративните инфраструктура и услуги ;
  • Сигурност на приложенията – подобряване на сигурността на мобилни и уеб приложения;
  • Сигурност на хора – регламентиране на достъп, привилегии, управление на идентичност и автентикация;

Видео наблюдение

Предоставяме решения за видеонаблюдение, video-management системи (VMS), решения за съхраняване и анализ на видео потоците, специализирани решения и др.

Консултантски услуги

Предоставяме широк набор консултантски услуги свързани с информационните технологии, управлението на проекти, анализ на съществуваща хардуерна и софтуерна инфраструктура, услуги, свързани с анализ и оптимизация на структурата, дейността и процесите в организациите.

Анализ управление на риска

Експертизата, която притежаваме ни позволява да комбинираме различните аспекти на услугите, свързани с информационна сигурност и видеонаблюдение, в цялостна консултантска услуга по анализ и управление на риска, която да обезпечи и гарантира сигурно изпълнение на вашите ежедневни дейности, операции и проекти.

SYSTEMS, SOLUTIONS, ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT

Телефон: +359 2 474 43 03

Email адрес: office@ssarm.bg

Факс: +359 2 474 43 02

Адрес: гр. София, ул. Александър Малинов 87,
ет. 5, офис 14