fbpx

Услуги.

Предоставяме широк спектър от инфраструктурни ИТ решения и услуги, разчитайки на опита на екипа си, нашите партньори, както и на широка мрежа от доверени и сертифицирани консултанти, инженери и проектни мениджъри.

Постоянно обучаваме и развиваме нашите специалисти, като същевременно разширяваме партньорската си мрежа и надграждаме своите компетенции.

Център за данни

Центровете за съхранение на информацията са сърцето на всяка една корпоративна инфраструктура. Те са основата за предоставянето на услуги, както за самата организация, така и за крайните клиенти. Ние проектираме, изграждаме, оптимизираме и модернизираме Центрове за съхранение на информацията, избирайки и интегрирайки компоненти и решения от водещите IT доставчици с цел постигане на цялостни, гъвкави и надеждни решения.

Нашият фокус са предоставянето на решения и услуги за изграждане и управление на:

Мрежова инфраструктура

Изграждането на цялостна, надеждна и сигурна свързаност е изключително необходимо и важно за всяка организация.  Цялата мрежова инфраструктура е част от корпоративни ИТ среди и осигурява връзката, както с вътрешни, така и с външни комуникации.

ССАРМ предлага решения за изграждане на нови и разширяване на съществуващи комуникационни системи за малки, средни и големи организации.

Осигуряването на възможност за отдалечена работа е част от нашите цели и ССАРМ предлага на своите клиенти изграждането на висококачествени безжични мрежи, базирайки се на специфичните изисквания на всеки един клиент.

Разчитайки на опита, с който разполагаме и на екипа от сертифицирани мрежови специалисти, ние консултираме, анализираме, проектираме, изграждаме, управляваме и поддържаме комплексни мрежови инфраструктури.

За да покрием очакванията на нашите клиенти и техните нужди и за да отговорим на непрекъснато развиващите се технологии в сферата на информационните технологии, ние разчитаме на партньорството си с доказани световни лидери в областта на мрежовите технологии.

Решения за граничен контрол

Документите за самоличност като паспортите и личните карти са много повече от доказателство за самоличността на дадено лице. Биометричните данни на притежателя на документа, съхранявани в чипа, позволяват автоматизацията на един процес, какъвто е граничният контрол.
Заедно с нашите партньори от secunet внедряваме система,  която ще превърне контрола по границите в лесен и значително по-ефективен процес, който ще се изпълнява в рамките на няколко секунди.
Easygate предлага най-висока сигурност и максимален комфорт на пътниците. Продуктът лесно се адаптира към  индивидуални изисквания и специфични цели, с неговата ненадмината надеждност печели доверието на клиенти от цяла Европа.

Защита на данните

Съхраняването и работата с все по-големи обеми от информация с най-различен характер, работата от разстояние и използването на широк набор от мобилни устройства и различни приложения налагат задължителното въвеждане на решения за сигурност във всяка една организация. Регулаторните изисквания също играят своята роля при вземането на решение как да се защити информацията и бизнеса от външни атаки и посегателства.

Съвместно с нашите партньори, предлагаме пълен спектър от услуги и решения за сигурност:

Защита на данните

Съхраняването и работата с все по-големи обеми от информация с най-различен характер, работата от разстояние и използването на широк набор от мобилни устройства и различни приложения налагат задължителното въвеждане на решения за сигурност във всяка една организация. Регулаторните изисквания също играят своята роля при вземането на решение как да се защити информацията и бизнеса от външни атаки и посегателства.

Съвместно с нашите партньори, предлагаме пълен спектър от услуги и решения за сигурност:

Системи за безпилотни Летателни Апарати/Анти дрон системи

Бумът в разпространението на относително евтини и лесни за управление БЛА/дронове представлява нов тип предизвикателство за защитата на обществени пространства, елементи на критичната инфраструктура и обекти от национална сигурност. Необходими са технологични способности за противодействие на тази заплаха.

С помощта на водещите производители в областта работим в посока предоставяне на най-висок клас решение за противодействие на БЛА. Чрез термовизионните съоръжения ние се стремим да укрепим обществената безопасност и да увеличим енергийната и времева ефективност.

Анализ управление на риска

Експертизата, която притежаваме ни позволява да комбинираме различните аспекти на услугите, свързани с информационна сигурност и видеонаблюдение, в цялостна консултантска услуга по анализ и управление на риска, която да обезпечи и гарантира сигурно изпълнение на вашите ежедневни дейности, операции и проекти.

 
 
  • Център за данни
  • Мрежова инфраструктура
  • Решения за граничен контрол
  • Защита на данните
  • Видео наблюдение
  • Системи за противодействие на
    Безпилотни Летателни Апарати/Анти дрон системи

  • Управление на риска

Център за данни

Центровете за съхранение на информацията са сърцето на всяка една корпоративна инфраструктура. Те са основата за предоставянето на услуги, както за самата организация, така и за крайните клиенти. Ние проектираме, изграждаме, оптимизираме и модернизираме Центрове за съхранение на информацията, избирайки и интегрирайки компоненти и решения от водещите IT доставчици с цел постигане на цялостни, гъвкави и надеждни решения.

Нашият фокус са предоставянето на решения и услуги за изграждане и управление на:

Мрежова инфраструктура

Изграждането на цялостна, надеждна и сигурна свързаност е изключително необходимо и важно за всяка организация.  Цялата мрежова инфраструктура е част от корпоративни ИТ среди и осигурява връзката, както с вътрешни, така и с външни комуникации.

ССАРМ предлага решения за изграждане на нови и разширяване на съществуващи комуникационни системи за малки, средни и големи организации.

Осигуряването на възможност за отдалечена работа е част от нашите цели и ССАРМ предлага на своите клиенти изграждането на висококачествени безжични мрежи, базирайки се на специфичните изисквания на всеки един клиент.

Разчитайки на опита, с който разполагаме и на екипа от сертифицирани мрежови специалисти, ние консултираме, анализираме, проектираме, изграждаме, управляваме и поддържаме комплексни мрежови инфраструктури.

За да покрием очакванията на нашите клиенти и техните нужди и за да отговорим на непрекъснато развиващите се технологии в сферата на информационните технологии, ние разчитаме на партньорството си с доказани световни лидери в областта на мрежовите технологии.

Решения за граничен контрол

Документите за самоличност като паспортите и личните карти са много повече от доказателство за самоличността на дадено лице. Биометричните данни на притежателя на документа, съхранявани в чипа, позволяват автоматизацията на един процес, какъвто е граничният контрол.
Заедно с нашите партньори от secunet внедряваме система,  която ще превърне контрола по границите в лесен и значително по-ефективен процес, който ще се изпълнява в рамките на няколко секунди.
Easygate предлага най-висока сигурност и максимален комфорт на пътниците. Продуктът лесно се адаптира към  индивидуални изисквания и специфични цели, с неговата ненадмината надеждност печели доверието на клиенти от цяла Европа.

Защита на данните

Съхраняването и работата с все по-големи обеми от информация с най-различен характер, работата от разстояние и използването на широк набор от мобилни устройства и различни приложения налагат задължителното въвеждане на решения за сигурност във всяка една организация. Регулаторните изисквания също играят своята роля при вземането на решение как да се защити информацията и бизнеса от външни атаки и посегателства.

Съвместно с нашите партньори, предлагаме пълен спектър от услуги и решения за сигурност:

Видео наблюдение

Предоставяме интелигентни и ефективни решения в областта на видеонаблюдението и сигурността, интеграция с ИТ среда и възможност за наблюдение в реално време. Решенията за видеонаблюдение, които предлагаме са подходящи както за наблюдението на малки, средни и големи обекти, така и за наблюдение в градска среда.

Предлагаме най-съвременните решения, базирани на изкуствен интелект за периметрова охрана, сигурност на критична инфраструктура и интелигентен анализ на изображения и видео потоци.

Решенията за управление и съхранение на видео, които предлагаме са от водещи производители в областта, с доказано качество и стабилност и дават възможност за интеграция на различни решения свързани със сигурността, такива като: контрол на достъпа, управление на паркинги, публично оповестяване, алармени устройства и други IoT сензори.

Системи за безпилотни Летателни Апарати/Анти дрон системи

Бумът в разпространението на относително евтини и лесни за управление БЛА/дронове представлява нов тип предизвикателство за защитата на обществени пространства, елементи на критичната инфраструктура и обекти от национална сигурност. Необходими са технологични способности за противодействие на тази заплаха.

С помощта на водещите производители в областта работим в посока предоставяне на най-висок клас решение за противодействие на БЛА. Чрез термовизионните съоръжения ние се стремим да укрепим обществената безопасност и да увеличим енергийната и времева ефективност.

Анализ управление на риска

Експертизата, която притежаваме ни позволява да комбинираме различните аспекти на услугите, свързани с информационна сигурност и видеонаблюдение, в цялостна консултантска услуга по анализ и управление на риска, която да обезпечи и гарантира сигурно изпълнение на вашите ежедневни дейности, операции и проекти.