fbpx

Интелигентните решения SINA гарантират сигурност по най-високите световни стандарти

Институции като германската армия и полиция, НАТО, Европол и редица други разчитат на иновативната архитектура, за да защитят своята чувствителна информация


В днешния свят, когато киберпрестъпленията добиват застрашителни размери, важността на решенията и системите, осигуряващи защитена обработка, съхранение и пренос на класифицирана информация и на различни видове чувствителни данни, нараства неимоверно. Сред водещите решения в тази област са продуктите за осигуряване защита на информацията SINA (Secure Inter-Network Architecture) на водещата германска компания за мрежова сигурност и модерни криптографски системи secunet.

Портфолиото SINA включва различни видове криптиращи устройства, шлюзове (SINA L2 Box, SINA L3 BOX и SINA One Way ) и крайни клиенти (SINA Workstation и SINA Terminal), както и централизирана софтуерна платформа за управление на защитената мрежа (SINA Management).


Историята на възникване на технологията SINA

Преди близо 30 години Бундестагът взема решение за преместване на столицата на Германия от Бон в Берлин. Тази стъпка извежда на преден план жизненоважната необходимост от гарантиране на сигурни комуникации в локалните мрежи на германското федерално правителство и поражда идеята за разработването на серията SINA. Именно тогава възниква и нуждата от технология за криптиране на ниво IP протокол, чиято цел е защита на секретната информация и която позволява предаване на такава информация дори през WAN мрежи.
В отговор на тази необходимост в края на 90-те години на ХХ век германската Федерална служба по информационна сигурност (BSI) специфицира концепцията SINA, а в края на 1999 г. BSI избира компанията secunet (Security Networks AG) за разработчик и производител на решенията, базирани на иновативната технология.

Същност и съответствие с високи стандарти за ИТ сигурност

Пълна защита на данните, класифицирани на различни нива – както локално, така и при пренос през отворени мрежи, е основната идея, която стои зад архитектурата SINA. Целта на разработката е създаване на консистентно решение, което да отговаря на изключително високите изисквания за сигурност на информацията в националните министерства, международните организации, военните структури и армиите, както и в частните компании, работещи с класифицирани материали. С точно тези стриктни изисквания и спецификации се съобразява secunet при проектирането и производството на продуктите от гамата SINA в качеството си на доверен партньор на федералната република.
В допълнение, съвместимостта на всички продукти SINA с най-високите световни стандарти за сигурност се гарантира посредством провеждането на строга оценка от страна на BSI, като при този процес се извършва стриктно тестване на всеки компонент.

Приложение на технологията

Днес редица европейски държави ползват решенията SINA за осигуряване на защитен и криптиран пренос на информация с най-висока степен на чувствителност. Такива системи са внедрени в германската армия и полиция, в НАТО, в Европол и много други. На тях разчитат и редица структури в правителствения сектор, където е необходимо да се гарантира не само сигурност на данните при техния пренос през мрежата, но и проследимост кой, кога и до кои данни е имал достъп. Проекти по внедряване на решения SINA са реализирани в редица национални приходни и осигурителни агенции, в бюра за финансов надзор и финансово разузнаване, в национални агенции по сигурност, в министерства и много други критично важни структури на редица европейски държави.
Напоследък все по-засилен интерес към решенията за криптиране и сигурен пренос на информацията проявяват също финансови институции, банки и индустриални предприятия. Епидемията от COVID-19 от своя страна също увеличи в голяма степен нуждата от подобни проекти. Днес работа от разстояние е норма, а с нея се засили интересът към сигурността на информацията и надеждната й защита.
Решенията на германската компания за киберсигурност secunet се предлагат на пазара у нас от българския системен интегратор ССАРМ ЕООД. Успешното партньорство между двете компании е факт от повече от 3 години, а висококвалифицираните и сертифицирани специалисти на българската компания могат да ви помогнат при внедряване на пълното портфолио от решения на secunet в областта на защитата на информацията и граничния контрол. Показателен в това отношение е фактът, че ключовият за страната ни проект за връзка с EUROPOL е реализиран в България от ССАРМ на базата на цялостно SINA решение. Компанията може да предостави професионална консулта- ция и услуги, свързани с изграждане на модерни решения, базирани на иновативната технология SINA на secunet.


Основни принципи на архитектурата SINA:

Комплексна сигурност. Проектирана така, че да обхваща всички аспекти на сигурността, архитектурата SINA представлява интелигентно решение, което отговаря на най-високите изисквания в тази област. Със своята широка гама от характеристики тя намира широк прием на световния пазар. Освен че отговарят на най-високите стандарти в областта, продуктите с марката SINA се усъвършенстват и развиват не- прекъснато. Архитектурата гарантира поверителност на обработката на данни и комуникацията във всички нива на класифицираната информация и за всички възможни сценарии.

Одобрена от официална оторизираща организация. SINA е единствената IPsec базирана криптографска система, одобрена за използване на най-високо ниво национално класифицирана информация от BSI. В допълнение системата е одобрена и за международно ползване до най-високите нива NATO Secret и EU Secret.

Мощно криптиране. Решаващо предимство на SINA е обработката и съхранението от едно устройство на различни класифицирани данни. Стриктното разделяне на множество виртуални сесии (Multi-Level Separation) е в основата на тази интелигентна ИТ архитектура. Данни с различна степен на класификация могат да се използват както локално, криптографски защитени с виртуализирани операционни системи, така и централно в сървърни зони, защитени от специализирани устройства SINA. Цялата комуникация с централния сървър или зоните на терминален сървър е надеждно защитена чрез VPN (IPsec).

Конфиденциалност навсякъде и по всяко време. Технологията е адаптивна към индивидуалните изисквания за защита. Без значение къде се намирате или кое време на денонощието е, винаги можете да работите сигурно и ефективно – в офиса, на отдалечен терминал или докато сте навън. SINA гарантира максимална сигурност на данните за всички важни комуникационни канали, включително IP телефония (VoIP), видеоконференции, сателитни връзки, WLAN и мобилна телефония. Поверителните ви данни са в безопасност и са защитени по всяко време и навсякъде, независимо дали става въпрос за публична организация или частна компания.