Categories
Новини

Внедряването на системата Вход/Изход вече започна на Летище София

Като част от Инициативата за интелигентни граници, Европейският Парламент реши да установи биометрична система за
влизане/излизане (EES) в и от ЕС. От 2022г. гражданите на трети държави (TCN) ще могат да се регистрират с четири пръстови отпечатъка и лицево разпознаване при влизане в Шенгенското пространство по суша, морски и въздушни граници.
Документите за самоличност като паспортите и личните карти са много повече от доказателство за самоличността на дадено лице. Биометричните данни на притежателя на документа, съхранявани в чипа, позволяват автоматизацията на един процес, какъвто е граничният контрол.
Заедно с нашите партньори от secunet внедряваме система,  която ще превърне контрола по границите в лесен и значително по-ефективен процес, който ще се изпълнява в рамките на няколко секунди. Easygate предлага най-висока сигурност и максимален комфорт на пътниците. Продуктът лесно се адаптира към  индивидуални изисквания и специфични цели, с неговата ненадмината надеждност печели доверието на клиенти от цяла Европа.


Как работи secunet easygate?
Когато паспортът е поставен на четеца чрез оптичната и електронна система се прави проверка на документа за самоличност. В същото време се изпраща запитване за проверка за кражба на документа и ако тя е завършила успешно, пътникът може да влезе в гейта. След влизането биометрична камера заснема лицето му и се извършва сравнение на изображението с това на паспорта. Ако всички биометрични данни съвпадат, пътникът има право да премине през границата. Със secunet easygate целият този процес отнема между 12-15 секунди. Граничните служители следят процеса на специално предназначени за това монитори и биха могли да се намесят, когато е необходимо. Те могат да използват резултатите от проверката, за да решат дали е нужна допълнителна полицейска проверка.
Преимуществата на easygate са:
– по-висока пропускателна способност на пътниците;
– високо ниво на сигурност;
– дизайн с ниска поддръжка за надежден експлоатационен живот;
– обстойна проверка на оптични документи, както и по-надеждно откриване на фалшиви такива;
– интелигентна сензорна технология;
– оптимизиран пътникопоток;
– интуитивен потребителски интерфейс (от предоставянето на документа, до напускането на гейта). Както знаем, опашките на гишетата за граничен контрол продължават да нарастват, тъй като броят на пътниците се увеличава, а това води до закъснение в процеса на влизане или излизане в и от страната. А проверката на пътниците от Третите страни е процес, който отнема много време поради количеството на данни, които трябва да бъдат събрани.Secunet easykiosk автоматизира най-отнемащите време етапи в проверката на пътниците на границата. Влизането и излизането от страната става по-ефективно, без да се засяга нивото на сигурността, а самият процес става по-удобен за пътниците и води до облекчаване на граничните полицаи, особено по време на пиковите часове.


Как работи secunet easykiosk?
Преди да премине през гишето за граничен контрол, пътникът сам регистрира необходимите данни на easykiosk. Този автоматизиран процес включва три стъпки:

  1. Прочитане и удостоверяване на паспорта – пътникът трябва да постави своя паспорт върху четеца за документи;
  2. Взимане на биометрични данни на пътника;
  3. Попълване на формуляр за влизане на сензорния екран (това замества формулярите на хартиен носител).

Secunet easykiosk може да бъде оптимално интегриран със secunet easygate.
Решенията secunet еаsykiosk и secunet easytower осигуряват ISO-съвместимо висококачествено заснемане на лицево изображение и/или снемане на пръстови отпечатъци.
Как работи secunet easytower?
Secunet easytower
гарантира бързо и висококачествено придобиване на лицево изображение благодарение на автоматизираните настройки за височина на камерата и дифузното осветяване. Автоматичното регулиране на височината на камерата и допълнителното осветяване, осигуряват качество на лицевото изображение, отговарящо на изискванията за ISO 19794-5:2011. По този начин всички изисквания за ЕЕS са изпълнени. Easytower се адаптира към различните кабини за граничен контрол. Благодарение на интуитивното си ръководство easytower може да се използва лесно както от пътниците, така и от граните полицаи.


Внедряването на eGate вече започна на летище София, след това продължава на летищата Бургас и Варна. Според очакванията на SSARM и secunet, целият проект ще бъде завършен преди края на лятото на 2021г.

Categories
Новини

Ползи от прилагането на концепцията за интернет на нещата (IOT) в публичния сектор

Концепцията за IoT ( Internet of Things) е базирана на идеята, че в близко бъдеще всички устройства ще са свързани в мрежата – от домашните електроуреди, през устройствата в офиса до производствените линии в заводите. Така всяко от тях може да бъде управлявано чрез интернет.

Почти всички нови устройства, които се произвеждат, са „умни“ и като такива са част от IoT – Интернет на нещата. Всяко едно от тях може да бъде настройвано и управлявано дистанционно, а някои устройства могат да бъдат свързани едно с друго и да работят в синергия. Днес все повече производители от различни индустриални сектори виждат добрата финансова възвръщаемост от интегрирането на IoT към своята дейност. Подобрена ефективност на работа, оптимизиране и контрол над процесите и по-висока сигурност са само част от възможностите. Публичният сектор може по същия начин да се възползва от преимуществата на IoT технологията, като тя се имплементира в различни сфери.

По какъв начин IoT може да бъде от полза за публичния сектор?

IoT все още не е особено популярна концепция, когато говорим за публичния сектор. Това е изненадващо предвид факта, че ползите от внедряването в различните правителствени организации биха били насочени най-вече в оптимизацията и подобряването на качеството на услугите, повишаване на ефективността и намаляването на разходите – особено критични  и важни фактори за публичния сектор.

Бихме искали да ви представим някои идеи за приложение на IoT в правителствени и общински организации.

Използване на GPS за пътуване

GPS е една от най- добрите технологични разработки в днешно време, която е насочена към подобряване на ежедневието на хората. Активирането на GPS на всички превозни средства и интегрирането му в система за интелигентен градски транспорт ще помогне на пътуващите да получават актуализации в реално време, кога автобусът / влакът ще стигне до определена спирка / гара. Хората ще могат да проверят времето, преди да напуснат домовете си, така че станциите и спирките на автобусите ще бъдат по-малко пренаселени.

Подобряване на транспортните услуги

IoT технологията може да подобри живота на пътуващите, но също така може да помогне на транспортните компании да подобрят своите услуги. Чрез анализиране на данните събирани от електронните  карти за пътуване, честотата на обществения транспорт може да бъде увеличена или намалена в определени часове на деня.

По- добро управление на трафика

Интернет на нещата могат да  помогнат за по- добро управление на трафика. Полицаите по пътищата не трябва да присъстват винаги на място, за да подпомагат навигацията в трафика с цел избягване на задръстванията. С помощта на GPS устройства за проследяване, трафикът може да бъде анализиран в реално време, а светофарните уредби – контролирани  от разстояние.

По- добра грижа за околната среда

Грижата към околната среда е една от основните отговорности на всяко правителство. IoT могат да подкрепят тази сфера като предоставят технологии за измерване на замърсяването на въздуха и автоматично да задействат набор от мерки при достигане на определени нива на замърсяване. За да се избегне загубата на вода, сензори поставени в тръбите могат предварително да откриват течове, а дори и да локализират мястото на авария.

Подобряване на надзора и сигурността

Правителството, освен за осигуряване на индивидуалната сигурност на своите граждани, трябва да се грижи за цялостната сигурност на държавата. Автономни дронове могат да  решат много проблеми със сигурността. Проследяването с дронове може да помогне за откриването и неутрализирането на заплахите, преди те да причинят сериозни поражения.

Откриване на потенциално огнище, преди да е станал пожар

Разполагането на димни детектори е добро начало за намаляване на въздействието на пожарите. Алармата за дим предупреждава хората в къщата, които са в пожар, както и хората в съседните домове и им дава възможност да се спасят.

Следващата стъпка в пожарната безопасност може да бъде инсталирането на датчици в алармите за дим, които са автоматизирани, за да информират съответните противопожарни станции. За да останат една крачка напред, датчиците могат да бъдат инсталирани в газови тръби, за да открият течове и потенциални заплахи от пожар.

Какво трябва да направи общественият сектор?

Интернет на нещата е технология с множество преимущества и е широко използвана в частния сектор. Публичният сектор трябва да приеме това технологично развитие и да се възползва от него. IoT е в състояние да помогне на правителствените организации да постигнат целите си, включително увеличаване на икономическия растеж и подобряване на устойчивостта на околната среда, обществената безопасност и сигурност, доставката на услугите и производителността.

Предимствата от прилагането на IoT са:

  • Данните от устройствата могат да бъдат измерени в реално време;
  • Актуализации и коригиращи промени могат да бъдат направени незабавно;
  • Данните, събрани в различните цифрови платформи, могат да бъдат анализирани и използвани за подобряване на услугите.

Публичния сектор трябва да оцени къде и как може да използва Интернет на нещата в своите дейности, както и ролята, която би могла да играе тази технология за постигането на по-широки икономически и социални цели.